Adviesraden van huurders (ARHUU)

Sociale huurders kunnen sinds 2004 afgevaardigden kiezen die hen gedurende 4 jaar vertegenwoordigen bij de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM).

De ARHUU:

  • is de tussenpersoon tussen de huurders en de OVM en is belast met bepaalde opdrachten (zie hieronder);
  • ontmoet de huurders;
  • neemt deel aan en heeft stemrecht in de raad van bestuur van de OVM.

Wat doet de ARHUU?

Hij vertegenwoordigt de huurders bij de OVM om de bestuurders in te lichten over de vragen en de behoeften van de huurders en informatie te krijgen.

Le CoCoLo s’occupe du collectif

  • Uiteenlopende collectieve problemen: veiligheid, renovatiewerken, netheid, enz.
  • Hij lost geen individuele problemen op, maar kan advies geven, de huurder naar andere plaatselijke partners verwijzen (verenigingen, PSC’s, sociale diensten van de OVM, animatoren, enz.)
  • Hij kan een individuele probleem collectief maken door soortgelijke elementen bij meerdere huurders te verzamelen

 

DÉcouvrir les CoCoLoS DE LA RÉGION BRUXELLOISE

DE VIER OPDRACHTEN VAN DE ARHUU ZIJN:

l' accompagnement de la FéBUL