Onze leden

Onze leden zijn VZWs die zich inzetten voor de daadwerkelijke verwezenlijking van het recht op huisvesting in het Brussels Gewest.

Ze werken vooral rond de zoektocht naar en de productie van woningen, sociale begeleiding en dynamiek van gemeenschappen.

De leden van onze vereniging zijn rechtspersonen (verenigingen) en natuurlijke personen. We tellen 11 verenigingen en werkende leden.

Daarnaast is ook één natuurlijke persoon lid. Dat lid is een referentiepersoon, een neutrale persoon die zijn kennis en netwerk deelt met de algemene vergadering en de raad van bestuur, in het belang van alle verenigingen, leden van de Federatie. Die persoon verzekert ook het voorzitterschap van de BFUH.