Participatief onderzoek

De BFUH heeft van februari 2017 tot februari 2020 een onderzoeksactie gerealiseerd over de tijdelijke bewoningen in zelfbeheer als een pragmatische oplossing voor de huisvestingscrisis. . De onderzoeksactie steunt op de deelneming van de bewoners en meer bepaald van verenigingen en openbare instellingen die tijdelijke bewoning gebruiken. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie (Innoviris). Woningen123Logements en de BBRoW zijn onze partners voor dit onderzoek.

Enkele doelstellingen zijn:

  • De oprichting van een ‘toolbox ’ in de vorm van een intranet voor de woningen, gericht op het delen van (technische, juridische, praktische) kennis.
  • De oprichting van een dialoogruimte om uitwisseling tussen bewoners, verenigingen en openbare instellingen te bevorderen.
  • Het uittesten van pistes om de economische leefbaarheid van de tijdelijke bewoningen te garanderen.

Concrete acties

De BFUH heeft van februari 2017 tot februari 2020 een onderzoeksactie gerealiseerd over de tijdelijke bewoningen in zelfbeheer als een pragmatische oplossing voor de huisvestingscrisis. De onderzoeksactie die steunt op de deelneming van de bewoners en meer bepaald van verenigingen en openbare instellingen die tijdelijke bewoning gebruiken, wordt gefinancierd door het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie (Innoviris). Woningen123Logements en de BBRoW zijn onze partners voor dit onderzoek.

Tijdens de ontwikkeling van dat onderzoek werden enkele concrete acties georganiseerd:

  • Telling van de Brusselse woningen om de realiteit en diversiteit beter te begrijpen
  • Ontmoetingen met eigenaars (gemeenten en openbare vastgoedmaatschappijen) om te begrijpen waarom ze overeenkomsten voor tijdelijke bewoning afsluiten
  • Participatieve workshops voor de bewoners, die hebben geleid tot de oprichting van een kantoor ‘inter-bewoningen’, de lancering van een intranet, de realisatie van een film en de organisatie van een festival.
  • Rondetafelgesprekken voor de werknemers uit de verenigingssector over tijdelijke bewoningen, waarop de (technische) normen en de uit te voeren werken aan bod kwamen.
  • Juridische opleidingen over tijdelijke bewoning door Nicolas Bernard, hoogleraar aan de Facultés Universitaires Saint-Louis.
  • Ontwikkeling van een observatorium voor bewoningen.

Om te begrijpen met welke obstakels de bewoningen moeten afrekenen, begeleidt het onderzoeksteam en steunt in de mate van het mogelijke, de zoektocht naar woningen waarvan de overeenkomst afloopt om er projecten in onder te brengen. We denken daarbij aan Woningen123Logements. Hun stergebouw werd overgelaten aan een bouwpromotor die het goed heeft gekocht in 2018.

Tools en publicaties

Twee praktische gidsen voor individuen, groepen die nieuw zijn in de tijdelijke bezetting en voor mensen die tijdelijk bezetten.

Een praktische gids voor eigenaars van leegstaande gebouwen, en meer in het algemeen voor iedereen die te maken heeft met leegstand van een eigendom dat hem toebehoort, in beheer heeft en waarop hij een reëel recht heeft.