Opleidingen voor iedereen

Publiek

Deze opleidingen zijn er in de eerste plaats voor de ARHUU’s, de PSC-werknemers en onze leden, maar ook voor alle inwoners, werknemers of andere personen die de BFUH van ver of van dichtbij steunen in haar acties. Voor deze laatsten is een financiële tussenkomst mogelijk.

Inhoud

We delen onze transversale opleidingen in drie grote categorieën op:

  • Gemeenschappelijk sociaal werk: praktijk, tools, concepten, enz.
  • Huisvesting in Brussel: juridische, administratieve, reglementaire kwesties
  • Uitwisseling van praktijken : delen van ervaring binnen en buiten de sector, uitbreiding van het netwerk

Praktische informatie

Locatie: Vooruitgangsstraat 333, 1030 Brussel

Prijs indien betalend :

  • € 20/halve dag
  • € 35/dag
  • € 60/module van twee dagen
  • Gratis voor leden, ARHUU afgevaardigden en PSC-werknemers