Structuur

Financiering

De federatie wordt hoofdzakelijk gefinancierd via een gewestelijke subsidie ‘Integratie via huisvesting’, die wordt geregeld in een gewestelijk besluit en gekoppeld is aan een erkenning.

De BFUH krijgt ook een subsidie van Actiris die 4 Gesco-banen tot haar beschikking stelt: een secretaresse, een coördinatrice voor het gemeenschappelijk sociaal werk, een technisch animator en een financieel beheerder.

De BFUH heeft ook twee overeenkomsten met de BGHM (Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij). Een overeenkomst voor de begeleiding en omkadering van projecten inzake sociale cohesie en een overeenkomst voor de opleiding en begeleiding van de verkozen afgevaardigden van de adviesraden van de huurders (ARHUU). Het jaar vóór de verkiezing van de afgevaardigden van de ARHUU’s, sluit de BFUH een derde overeenkomst met de BGHM voor de voorlichting van de sociale huurders in het kader van die verkiezingen.

In januari 2011 had de BFUH een werknemer die werd gefinancierd via het Fonds Sociale Maribel (promoten van tewerkstelling in de non-profitsector). Datzelfde fonds subsidieert op dit moment een voltijdsequivalent, verdeeld over een 3/4-werknemer en een 1/4-werknemer.

Sinds december 2013 krijgt de BFUH een specifieke subsidie voor de ontwikkeling van een nieuw huisvestingsinitiatief in het Brussels Gewest, met name het Agentschap Tijdelijke Bewoning.

In 2015 nam de BFUH deel aan een projectoproep ‘Co-Create’. Dit gewestelijke programma (Innoviris) steunt participatieve onderzoeksacties. Op die manier hebben we in 2017, 2018, 2019 en 2020 een werk rond tijdelijk wonen in zelfbeheer kunnen financieren.

Tot slot is de BFUH in het kader van een gewestelijke projectoproep partner van een intergenerationeel project met de coöperatieve Livingstone en het SVK Wijken.

Naast die financieringen ontvangt de BFUH subsidies voor specifieke projecten (Koning Boudewijnstichting, ministerie van huisvesting, enz.).