Pleidooien & juridische analyse

We werken mee aan verschillende overlegmomenten en vorderingen. We strijden voor de creatie, aanpassing of toepassing van wetgeving in verband met het recht op wonen. Via een uitgebreid netwerk verzamelen we informatie en ervaringen die we delen en verspreiden.

De BFUH analyseert de huisvestingssituatie in het Brussels Gewest en organiseert of neemt deel aan pleidooien om wetten, reglementen, ordonnanties en andere wettelijke bepalingen in verband met het recht op wonen aan te nemen of uit te voeren, al was het maar gedeeltelijk.

De BFUH werkt onder andere als animator, waarnemer of deelnemer mee aan colloquia, fora, diverse studiedagen.

Met die acties worden de vaststellingen en eisen van de aangesloten verenigingen op de voorgrond geplaatst en gecommuniceerd.
.

ONZE EISEN

Ontdek ons manifest, een publicatie die volledig tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met onze leden, allen terreinverenigingen. Met een gemeenschappelijk doel: strijden voor een huisvestingsbeleid dat de Brusselaars respecteert…

LEES MEER

Wij zijn lid