pleidooien & juridische analyse

We werken mee aan verschillende overlegmomenten en vorderingen. We streven de creatie, aanpassing of toepassing na van wetgeving in verband met het recht op wonen. Via een uitgebreid netwerk verzamelen we informatie en ervaringen die we delen en verspreiden.

De BFUH analyseert de huisvestingssituatie in het Brussels Gewest en organiseert of neemt deel aan pleidooien om wetten, reglementen, ordonnanties en andere wettelijke bepalingen in verband met het recht op wonen aan te nemen of uit te voeren, al was het maar gedeeltelijk.

De BFUH werkt onder andere als animator, waarnemer of deelnemer mee aan colloquia, fora, diverse studiedagen.

Met die acties worden de vaststellingen en eisen van de aangesloten verenigingen op de voorgrond geplaatst en gecommuniceerd.
.

NOS REVENDICATIONS

Découvrez notre manifeste, une publication entièrement réalisée en étroite collaboration avec nos membres, associations de terrain. Avec un objectif commun : celui de lutter pour une politique du logement qui respecte les Bruxellois …

EN SAVOIR PLUS

nous sommes membres