Projecten inzake sociale cohesie

De projecten inzake sociale cohesie (PSC) zijn onderdeel van een voorziening die wordt gesubsidieerd door het Brussels Gewest. Samen met 14 sociale huisvestingsmaatschappijen voeren ze gedeelde sociale acties uit. Er zijn 33 PSC’s.

Een project inzake sociale cohesie in de Brusselse socialehuisvestingssector verenigt een vzw (vereniging zonder winstoogmerk), die de gedeelde sociale acties coördineert en uitwerkt, één of meerdere openbare vastgoedmaatschappijen (OVM), de BGHM en soms ook de gemeente in het kader van een vijfjarige overeenkomst.

“Sociale cohesie is het geheel van sociale processen die bijdragen tot de verbetering van het welzijn van elk individu of elke gemeenschap, ongeacht afkomst, leeftijd, geslacht, sociale status of gezondheidstoestand, zodat elkeen actief kan deelnemen aan het leven van zijn wijk en er erkend wordt. Het kadert in geen geval in een veiligheidsbeleid. “

Onze missies