• Een programma creëren na de analyse van de behoeften aan opleiding en/of begeleiding;
 • De theoretische en de praktische aspecten van een probleem op basis van ervaring behandelen en koppelen;
 • Afstand nemen van het werk op het terrein;
 • Complementariteiten ontwikkelen op het terrein, contacten leggen tussen werknemers (gedeelde visies, nieuwsbrieven, netwerken);
 • Informatie over de huisvestingssector ter beschikking stellen;
 • Methodologische gidsen voor gemeenschappelijk sociaal werk opstellen;
 • Technische fiches, memo’s van opleidingen opstellen;
 • Rekening houden met het personeelsverloop van werknemers bij projecten en verenigingen.

Onze federatie biedt opleidingen, begeleiding en de uitwisseling van praktijken aan de verschillende actoren en stakeholders van de huisvestingssector in het Brussels Gewest

Ons publiek bestaat uit:

 • Alle werknemers en vrijwilligers van aangesloten verenigingen;
 • Alle werknemers van de PSC: maatschappelijke werkers van de verenigingen, maatschappelijke werkers van de OVM’s, enz.;
 • Alle verkozen afgevaardigden van de ARHUU’s en alle kandidaten bij toekomstige verkiezingen;
 • Maar ook alle inwoners, werknemers of andere personen die de BFUH van ver of van dichtbij steunen in haar acties. Voor die laatsten kan een financiële tussenkomst worden gevraagd.

EVEN AFSTAND NEMEN VAN HET TERREINWERK

Deze momenten zijn bedoeld als een rustigere momenten binnen een dagelijkse praktijk met uiteenlopende spanningen en duidelijk voelbare persoonlijke, politieke, sociaaleconomische en institutionele uitdagingen. Regelmatige ontmoetingen versterken de uitwisselingsdynamiek en stimuleren een interessante ontwikkeling van lokale projecten.