Intergenerationeel project

De BFUH heeft, samen met de SVK Wijken, Union des Locataires de Forest, Union des Locataires du Quartier Nord, Union des Locataires Marollienne, het Platform Kinderen op de vlucht, Service des droits des jeunes en Cogénéris, gereageerd op een projectoproep van het Kabinet Céline Frémault om een intergenerationeel project op te starten in de woningen die de SVK Wijken binnenkort zal beheren.

Dankzij een honderdtal woningen die de SVK Wijken beheert, willen we een intergenerationeel en intercultureel samenlevingsmodel ontwikkelen. De woningen voor het intergenerationeel project zouden gevestigd zijn in de Capronnierstraat, tussen de Lambermontlaan en de ‘Cage aux ours”. Het is een nieuwbouw van de bouwpromotor ION. Een deel van de woningen (een 30-tal) zou, a priori, voor het intergenerationeel project worden gebruikt.

Methodologie

De methodologie van het gemeenschappelijk maatschappelijk werk en het individueel maatschappelijk werk worden hierbij toegepast.

De eerste methodologische instrumenten zullen nuttig zijn voor de collectieve dynamiek, het participatieproces en het co-beheer van projecten door meerdere partners, maar ook door de bewoners zelf.

Onze intergenerationele projecten zijn een vorm van ‘samenleven’ die uitmondt in de logica van het gemeenschapsleven, maar ook in de logica van de wederzijdse hulp tussen de generaties.

We vinden die dubbele logica belangrijk omdat ze enerzijds een uitwisseling van diensten en kennis tussen en voor personen en anderzijds de actieve participatie aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijk project mogelijk maakt.

Het kan bijvoorbeeld gaan over de oprichting van een huiswerkschool door de oudere kinderen, een systeem van boodschappen aan huis voor de oudere personen, een oppasdienst voor zieke kinderen, de organisatie van gezellige momenten, het gemeenschappelijk beheer van de schoonmaak van de gemeenschappelijke zalen, enz.