opleidingen voor iedereen

Publiek

Die opleidingen zijn er in de eerste plaats voor de ARHUU’s, de PSC-werknemers en onze leden, maar ook voor alle inwoners, werknemers of andere personen die de BFUH van ver of van dichtbij steunen in haar acties. Voor die laatsten kan een financiële tussenkomst worden gevraagd.

Inhoud

We delen onze transversale opleidingen in drie grote categorieën op:

  • Le Gemeenschappelijk sociaal werk: praktijk, tools, concepten, enz. : pratique, outils, concepts,…
  • Le Huisvesting in Brussel: juridische, administratieve, reglementaire kwesties
  • Uitwisseling van praktijken : delen van ervaring binnen en buiten de sector, uitbreiding van het netwerk

Praktische informatie

Plaats: Vooruitgangsstraat 333, 1030 Brussel

Eventuele prijs

€ 20/halve dag


€ 35/dag


€ 60/module van twee dagen


Gratis
voor leden, afgevaardigden ARHUU en PSC-werknemers