Projecten inzake sociale cohesie (PSC)

De projecten inzake sociale cohesie (PSC) zijn onderdeel van een voorziening die wordt gesubsidieerd door het Brussels Gewest en samen met 14 sociale huisvestingsmaatschappijen gemeenschappelijke sociale acties voert. Er zijn 33 PSC’s.

Een project inzake sociale cohesie in de Brusselse socialehuisvestingssector verenigt een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) die de gemeenschappelijke sociale acties coördineert en in de praktijk omzet, een of meerdere openbare vastgoedmaatschappijen (OVM), de BGHM en soms de gemeente in het kader van een overeenkomst voor vijf jaar.

“Sociale cohesie is het geheel van sociale processen die bijdragen tot de verbetering van het welzijn van elk individu of elke gemeenschap, ongeacht afkomst, leeftijd, geslacht, sociale status of gezondheidstoestand, zodat elkeen actief kan deelnemen aan het leven van zijn wijk en er erkend wordt. Het kadert in geen geval in een veiligheidsbeleid. “

ONZE MISSIES