Participatief onderzoek

De BFUH heeft van februari 2017 tot februari 2020 een onderzoeksactie gerealiseerd over de tijdelijke bewoningen in zelfbeheer als een pragmatische oplossing voor de huisvestingscrisis. De onderzoeksactie die steunt op de deelneming van de bewoners en meer bepaald van verenigingen en openbare instellingen die tijdelijke bewoning gebruiken, wordt gefinancierd door het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie (Innoviris). Woningen123Logements en de BBRoW zijn onze partners voor dit onderzoek.

Enkele doelstellingen zijn:

  • De oprichting van een ‘toolbox ’ in de vorm van een intranet voor de bewoningen, gericht op het delen van (technische, juridische, organisatorische) kennis.
  • De oprichting van een dialoogruimte om banden tussen bewoners, verenigingen en openbare instellingen te bevorderen.
  • Het uittesten van pistes om de economische leefbaarheid van de tijdelijke bewoningen te garanderen.

Concrete acties

De BFUH heeft van februari 2017 tot februari 2020 een onderzoeksactie gerealiseerd over de tijdelijke bewoningen in zelfbeheer als een pragmatische oplossing voor de huisvestingscrisis. De onderzoeksactie die steunt op de deelneming van de bewoners en meer bepaald van verenigingen en openbare instellingen die tijdelijke bewoning gebruiken, wordt gefinancierd door het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie (Innoviris). Woningen123Logements en de BBRoW zijn onze partners voor dit onderzoek.

Tijdens de ontwikkeling van dat onderzoek werden enkele concrete acties georganiseerd:

  • Telling van de Brusselse bewoningen om hun realiteit en diversiteit beter te begrijpen
  • Ontmoetingen met eigenaars (gemeenten en openbare vastgoedmaatschappijen) om te begrijpen waarom ze overeenkomsten voor tijdelijke bewoning afsluiten
  • Participatieve workshops voor de bewoners, die hebben geleid tot de oprichting van een kantoor ‘inter-bewoningen’, de lancering van een intranet, de realisatie van een film en de organisatie van een festival.
  • Rondetafelgesprekken voor de werknemers uit de verenigingssector over tijdelijke bewoningen, waarop de (technische) normen en de uit te voeren werken aan bod kwamen.
  • Juridische opleidingen over tijdelijke bewoning door Nicolas Bernard, hoogleraar aan de Facultés Universitaires Saint-Louis.
  • Ontwikkeling van een observatorium voor bewoningen.

Om te begrijpen met welke obstakels de bewoningen moeten afrekenen, begeleidt het onderzoeksteam en steunt in de mate van het mogelijke, de zoektocht naar woningen waarvan de overeenkomst afloopt om er projecten in onder te brengen. We denken daarbij aan Woningen123Logements. Hun stergebouw werd overgelaten aan een bouwpromotor die het goed heeft gekocht in 2018.

Meerdere tools en producties zijn online terug te vinden

Deux  guides pratiquesà destination des personnes, des collectifs novices dans l’occupation temporaire ainsi qu’à un public pratiquant déjà l’occupation.

Un  guide pratiqueà l’usage des propriétaires de bâtiment(s) inoccupé(s), et plus largement à toute personne concernée par une situation d’inoccupation d’un bien qui lui appartient, qu’elle a en gestion et sur lequel elle a un droit réel.